Przepisy ogólne

aktualizacja: 25.06.2019 

Sytuacja prawna dziecka niepełnosprawnego regulowana jest licznymi aktami prawa powszechnie obowiązującego - ustawami i rozporządzeniami. Wśród nich można wyróżnić te o najbardziej podstawowym charakterze - wskazujące na prawa dziecka niepełnosprawnego.

Przepisy ogólne, regulujące prawa dzieci z niepełnosprawnością, to:

opracowała Dominika Żol

aktualizacja Jacek Gurbierz