PFRON: dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych

Od 1 do 28 lutego 2011 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu PFRON „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”. W ramach programu można się starać o dopłaty na: pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, dojazdów, dostępu do Internetu, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę oraz wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Wnioski należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej szkoły. Formularze dostępne są na stronie PFRON.

Dofinansowanie II semestru nauki

Jak poinformował PFRON, z osobami, które złożyły wniosek o dofinansowanie kosztów nauki w obu semestrach roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011, będą zawierane aneksy do podpisanych już umów.

oprac. Dagmara Adwentowska