Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Minister Finansów złożył projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmieniającej m.in. zasady rozliczania tzw. ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.
czytaj więcej »

Ostatnie artykuły z działu:

Akty prawne i rozporządzenia» Opieka medyczna
Prawa dziecka niepełnosprawnego» Ochrona danych osobowych dziecka
Orzekanie o niepełnosprawności» Symbole używane w orzeczeniach o niepełnosprawności
Ulgi i uprawnienia» Zmiany w uldze rehabilitacyjnej
Zasiłki i świadczenia» Stypendia i zasiłki szkolne
Dofinansowania» Twój 1% może zdziałać wiele