Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Minister Finansów złożył projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmieniającej m.in. zasady rozliczania tzw. ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.
czytaj więcej »