Leczenie i rehabilitacja

 Wiadomość o niepełnosprawności dziecka lub o jego obniżonej sprawności psychoruchowej nie jest łatwa do zaakceptowania. Często wiąże się z szokiem, bólem czy buntem. Jednak to właśnie ta trudna wiedza jest pierwszym i niezbędnym krokiem na drodze do poprawy funkcjonowania dziecka. Świadomość deficytów rozwojowych własnej pociechy pomaga dopasować właściwe leczenie i działania rehabilitacyjne. A te, im wcześniej podjęte, tym większą szansę dają na zoptymalizowanie sprawności dziecka.