Dziecko niepełnosprawne w szkole i przedszkolu ogólnodostępnym

Kampania informacyjna na rzecz edukacji włączającej

Celem kampanii prowadzonej przez Fundację „Promyk Słońca” jest zmiana postaw i nastawienia społeczeństwa do kształcenia uczniów niepełnosprawnych w placówkach ogólnodostępnych. Chcemy  informować rodziców o prawach i organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, będziemy prezentować przykłady dobrych praktyk, gdzie uczniowie z niepełnosprawnością otrzymują wsparcie odpowiadające ich potrzebom, dzięki czemu funkcjonują normalnie wśród rówieśników pomimo swej niepełnosprawności. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do zbudowania społeczeństwa BEZ BARIER, w którym dzieci zdrowe i niepełnosprawne będą miały równe prawa dostępu do edukacji i będą mogły spotkać się w szkole na zasadzie równej pozycji.