Instytucje – baza adresowa

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Gałczyńskiego 4,
00- 362 Warszawa
tel. 22 55 10 107
fax 22 82 65 146

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ 

Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. 22 55 17 700
fax. 22 827 64 53
e-mail:
biurorzecznika@brpo.gov.pl 

http://www.rpo.gov.pl/ 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
tel. 48 58 764 73 02
fax 48 58 764 73 03

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40–032 Katowice
tel. 32 72 86 800
fax 32 72 86 823

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
tel. 71 34 69 115
fax 48 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów RPO w Krakowie

W każdy poniedziałek w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22 (pok. 201), mają miejsce dyżury przyjęć interesantów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dyżury odbywają się w godzinach od 13.00-16.00.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
tel. 22 50 55 500

http://www.pfron.org.pl 

Oddziały terenowe PFRON

Oddział Dolnośląski

ul. Szewska 6/7,
50-053 Wrocław
tel.: 71 346 74 40
fax: 71 342 12 60
e-mail:
wroclaw@pfron.org.pl 

Oddział Kujawsko-Pomorski

ul. Szosa Chełmińska 28
87-100 Toruń
tel.: 56 681 44 00
fax: 56 655 60 02 w. 31
e-mail:
torun@pfron.org.pl

Oddział Lubelski

ul. W. Kunickiego 59,
20-422 Lublin
tel.: 81 466 76 00
fax: 81 743 88 79
e-mail:
lublin@pfron.org.pl

Oddział Lubuski

ul. Dąbrowskiego 35
65-021 Zielona Góra
tel.: 68 422 78 00
fax: 68 320 55 80
e-mail:
zielonagora@pfron.org.pl

Oddział Łódzki

ul. Kilińskiego 169
90-353 Łódź
tel.: 42 205 01 00
fax: 42 677 12 50
e-mail:
lodz@pfron.org.pl

Oddział Małopolski

ul. 29 Listopada 130
31-420 Kraków
tel.: 12 312 14 00
fax: 12 415 86 85
e-mail:
krakow@pfron.org.pl

Oddział Mazowiecki

ul. Grójecka 19/25
02-021 Warszawa
tel.: 22 311 83 12, 022 311 83 13
fax: 22 822 32 77
e-mail:
warszawa@pfron.org.pl

Oddział Opolski

ul. Koraszewskiego 8-16
45-011 Opole
tel.: 77 887 20 00
fax: 77 453 95 91
e-mail:
opole@pfron.org.pl

Oddział Podkarpacki

ul. Rejtana 10
36-310 Rzeszów
tel.: 17 283 93 00
fax: 17 853 26 12
e-mail:
rzeszow@pfron.org.pl

Oddział Podlaski

ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok
tel.: 85 733 87 00
fax: 85 675 01 07
e-mail:
bialystok@pfron.org.pl

Oddział Pomorski

ul. Grunwaldzka 184
80-266 Gdańsk
tel: 58 350 05 00
fax: 58 552 28 06
e-mail:
gdansk@pfron.org.pl

Oddział Śląski

pl. Grunwaldzki 8-10/8
40-950 Katowice
tel.: 32 493 21 00
fax: 32 786 96 04
e-mail:
katowice@pfron.org.pl

Oddział Świętokrzyski

al. IX Wieków Kielc 3
25-955 Kielce
tel.: 41 230 97 00
fax: 41 342 19 68
e-mail:
kielce@pfron.org.pl

Oddział Warmińsko-Mazurski

ul. Mickiewicza 21/23
10-508 Olsztyn
tel. 89 722 90 00
e-mail:
olsztyn@pfron.org.pl

Oddział Wielkopolski

ul. Lindego 4
60-573 Poznań
tel.: 61 666 46 00
fax: 61 847 64 39
e-mail:
poznan@pfron.org.pl

Oddział Zachodniopomorski

ul. Powstańców Wielkop. 33
70-110 Szczecin
tel.: 91 350 97 00
fax: 91 482 79 36
e-mail:
szczecin@pfron.org.pl 


Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
tel. 22 572 60 00
fax 22 572 63 33

http://www.nfz.gov.pl/


Oddziały terenowe:

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław,
tel. 71 797-91-00
fax 71 797-93-25

www.nfz-wroclaw.pl

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Al. Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz,
tel. 52 325-27-00
fax 52 325-27-09
www.nfz-bydgoszcz.pl

Delegatura w Toruniu:

ul. Szosa Chełmińska 28
87-100 Toruń
tel. 56 65-82-600
fax 056 65-82-621

Delegatura we Włocławku:

ul. Kilińskiego 16
87-800 Włocławek
tel.: .54 412-74-00
fax: 054 412-74-03
e-mail:
wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Szkolna 16
20-124 Lublin,
tel. 81 531-05-00, -01, -02
fax 81 531-05-28
www.nfz-lublin.pl

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Podgórna 9b
65-057 Zielona Góra,
tel. 68 328-76-00
fax 68 328-76-57
www.nfz-zielonagora.pl

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź,
tel. 42 194-88, 275-40-30
www.nfz-lodz.pl

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Ciemna 6
31- 053 Kraków
ul. Ciemna 6, tel. 12 298-81-00
ul. Batorego 24, tel. 12 298-83-00
ul. Racławicka, tel. 12 298-84-50
fax 12 430-64-40
www.nfz-krakow.pl
e mail: nfz@nfz-krakow.pl

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa,
tel. 22 582-84-40, 22 582-84-42
www.nfz-warszawa.pl

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Głogowska 37
45-315 Opole,
tel. 7) 402-01-00, 402-01-02
www.nfz-opole.pl

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów,
tel. 17 860 41 00
fax. 17 860 42 28
www.nfz-rzeszow.pl

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok,
tel. 85 745-95-00
fax 85 745-95-39
www.nfz-bialystok.pl

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk,
tel. 58 75-12-500
faks 58 75-12-516

Obsługa Ubezpieczonych
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Podwale Staromiejskie 69
80-844 Gdańsk,
tel. 58 321-86-98, 321-86-35
faks 58 321-85-51
www.nfz-gdansk.pl

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Kossutha 13
40-844 Katowice,
tel. 32 735-17-00
www.nfz-katowice.pl

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce,
tel. 41 343-03-24, 343-06-14
fax 41 343-04-90, 362-90-72
www.nfz-kielce.pl

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn,
tel. 89 532-74-14
fax 89 533-91-74
www.nfz-olsztyn.pl

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul.Piekary 14/15
61-823 Poznań,
tel/fax: 61 850 60 00, 61 850 61 02
Adres do korespondencji:
60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158
www.nfz-poznan.pl

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45
71-470 Szczecin,
tel. 91 425-10-00
fax 91 425-11-88
www.nfz-szczecin.pl

Delegatura w Koszalinie

ul. Konstytucji 3 Maja 7
75-820 Koszalin,
tel. 94 346-52-27, 346-52-28, 346-36-60
fax 94 341-54-22
e-mail:koszalin@nfz-szczecin.pl