Rządowy program "Wyprawka szkolna"

Celem rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przyznanie dofinansowania następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, który składa się do dyrektora szkoły.
czytaj więcej »

Edukacja włączająca - lista artykułów: