Rehabilitacja społeczna

aktualizacja 25.06.2019 

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, czyli pełnienia ról społecznych oraz pokonywania barier, w szczególności psychologicznych, architektonicznych, urbanistycznych, transportowych i w komunikowaniu się.

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (ustawa z dnia 12 maja 2011 r., t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 784 z późn. zm.)

Turnusy rehabilitacyjne (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r., Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)

Warsztaty terapii zajęciowej (rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)

Wydawanie certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r., Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399)


opracowała Joanna Kuczyńska

aktualizacja Jacek Gurbierz