Orzekanie o niepełnosprawności

Orzeczenia dla dzieci wydawane są z podziałem na dwie grupy wiekowe. Do 16 r. ż. nie określa się stopnia niepełnosprawności, inne są również kryteria dokonywania jej oceny. Powyżej 16 r. ż. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest jak dla osoby dorosłej.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r., t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r., t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1110)

Kryteria oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.)

opracowała Joanna Kuczyńska

aktualizacja Jacek Gurbierz, 11.08.2017