WTZ z dofinansowaniem na spełnienie reżimu sanitarnego

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) od czerwca stopniowo wznawiają działalność. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyły ponad 17 mln zł z funduszy unijnych na środki ochrony osobistej dla nich.

Fundusze będzie można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej (na przykład maseczek, przyłbic, rękawiczek) i środków dezynfekcyjnych. Wnioski o wsparcie będzie zbierał, a następnie udzielał grantów PFRON. 


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej