Wytyczne GIS dla organizatorów półkolonii zimowych w 2021 r.

Z uwagi na pandemię COVID-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, tj. 4-17 stycznia 2021 r. W tym czasie będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych w celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizowania ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem. 


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki