Wytyczne GIS w sprawie organizacji egzaminów w 2020 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Część wytycznych jest obowiązkowa, natomiast część stanowi wskazówki co do możliwych do zastosowania przez dyrektora rozwiązań.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki