Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19.

Od 7 marca obowiązuje specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z jej art. 4 w przypadku zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół itp. rodzicom (niezależnie czy pracują na etacie, na zlecenie czy prowadzą własną działalność, ważne, aby byli objęci ubezpieczeniem chorobowym), którzy zostali zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 r. ż., przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% pensji.

Pieniądze będą wypłacone przez ZUS na wniosek ubezpieczonego rodzica – formalności zostały maksymalnie uproszczone i jedynym dokumentem, jaki jest wymagany do wypłaty świadczenia jest oświadczenie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.