Kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W krajach Unii Europejskiej szczególną uwagę zwraca się na wspólne kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami w powszechnym systemie edukacji, z jednoczesnym wsparciem uwzględniającym ich specjalne potrzeby edukacyjne. Zmiany w polskiej oświacie związane z reformą systemu edukacji są zgodne ze standardami europejskimi i umożliwiają kształcenie uczniów niepełnosprawnych w klasach ogólnodostępnych (Ustawa z 7 września 1991).

czytaj więcej »

Koronawirus - czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Aby przeciwdziałać jego rozprzestrzenianiu, wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty.

W tym dziale będziemy informować o wprowadzonych z tego powodu zmianach w edukacji dzieci z niepełnosprawnościami.