Młodzi ludzie za mało się ruszają. Niepokojące wyniki badania HBSC

Ukazał się aktualny raport z międzynarodowych badań HBSC (Health Behaviour In School-Aged Children), dotyczących zdrowia i zachowań młodzieży. Zaprezentowane w niemal 90-stronicowej publikacji liczby w porównaniu do wyników poprzedniej edycji badania (2014) wskazują między innymi na to, że polskie nastolatki mniej się ruszają, gorzej też oceniają stan swojego zdrowia.

ednym ze zastosowanych narzędzi pomiarowych był tzw. MVPA, czyli wskaźnik umiarkowanej aktywności fizycznej. Umiarkowana aktywność fizyczna to jest taka aktywność, która powoduje przyspieszenie czynności serca i lekką zadyszkę, np. spacer, chodzenie pieszo do szkoły, czyli takie rodzaje aktywności, które nie wymagają bardzo dużego wysiłku. Wlicza się w nią także lekcje WF w szkole. Zgodnie z zaleceniami WHO nastolatki powinny mieć 60 minut tego rodzaju aktywności dziennie. Współczesne nastolatki ruszają się znacznie mniej. Tylko 17,2% polskich nastolatków spełnia zalecenia WHO. Jeszcze 5 lat temu wskaźnik ten wynosił nieco ponad 24%. Spadek aktywności (i wzrost odsetka otyłości) szczególnie wyraźnie widać w grupie 13-letnich chłopców.
Również w zakresie intensywnej aktywności fizycznej (bieganie, gry zespołowe itp.) co najmniej 4 razy w tygodniu zaobserwowano spadek z 40% w 2014 roku do 33%. Najmniej aktywne są 15-letnie dziewczęta - różnica między nimi a chłopcami z tej grupy wiekowej wynosi niemal 10 punktów procentowych.
Jednocześnie wzrasta odsetek nastolatków z nadwagą i otyłością. Od 2014 r. wzrósł on prawie o 2 punkty procentowe (w 2014 r. 14,8 proc., a w 2018 r. 16,5 proc.) w 2014 r.), przy czym u chłopców o 3,4 punkty procentowe, a u dziewcząt o 0,4 punkty. Może więc zamiast spędzać czas ze smartfonem w ręku lub przy komputerze, warto byłoby nadchodzące dni spędzić na sportowo, na świeżym powietrzu.

 Badanie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) są to międzynarodowe badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej, prowadzone pod patronatem WHO. W naszym kraju koordynowane są przez Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka. Badania HBSC wykonywane są co cztery lata w 49 krajach, w tym w Polsce od 1990 roku. W ramach badania analizuje się stan zdrowia, aktywność fizyczną młodzieży szkolnej w wieku 11, 13 i 15 lat, styl życia, zachowania zdrowotne oraz zdrowie psychospołeczne dzieci.

Najnowszy raport HBSC ocenia zdrowie i kondycję uczniów w 2018 roku. Badanie objęło łącznie 7767 osób w wielu od 11 do 18 lat w czterech rocznikach szkolnych. Na podstawie tych badań Instytut Matki i Dziecka przygotował raport na temat aktywności fizycznej polskich nastolatków w wieku 11, 13 oraz 15 lat.