Nie ma związku między szczepionką MMR i autyzmem

5 marca 2019 w Annals of Internal Medicine opublikowano wyniki badań przeprowadzonych w Duńskim Instytucie Zdrowia Publicznego (Statens Serum Institut) w Kopenhadze, które obalają tezę wiążącą szczepienie MMR przeciw odrze, śwince i różyczce z autyzmem. Hipotetyczny związek pomiędzy szczepionką MMR oraz autyzmem to jeden z najbardziej utrwalonych mitów na temat szczepień. Powstał w wyniku sfałszowanego badania opublikowanego w 1988 r., sugerującego występowanie związku pomiędzy szczepieniem a wystąpieniem autyzmu na podstawie opisu 12 przypadków autyzmu u dzieci zaszczepionych. 

Szybko zarzucono badaniu nierzetelność, m.in. brak grupy kontrolnej, nieprawdziwe przedstawienie historii choroby pacjentów czy konflikt interesów autorów. Główny autor został odsunięty od pracy naukowej i klinicznej w 2010 roku. Publikację wycofano z archiwum czasopisma. Badanie duńskie dołącza do wcześniej opublikowanych badań obserwacyjnych, porównujących ryzyko zachorowania wśród osób szczepionych oraz nie szczepionych, które uzyskały podobne wyniki.
Ogólnokrajowym badaniem kohortowym objęto 657 461 dzieci urodzonych w Danii w latach 1999-2010. Analizie poddano dane z rejestrów duńskich dotyczące szczepień MMR, autyzmu, innych szczepień podawanych dzieciom, historii autyzmu u rodzeństwa oraz uznanych czynników ryzyka autyzmu u dzieci. W badanej grupie 95% dzieci zostało zaszczepionych przeciw odrze, śwince i różyczce. Objawy chorób ze spektrum autyzmu zdiagnozowano u 6517 badanych dzieci. Objawy autyzmu występowały o 7% rzadziej wśród dzieci szczepionych w porównaniu z dziećmi nie zaszczepionymi, co świadczy o tym, że szczepionka w rzeczywistości nieznacznie zmniejszała ryzyko autyzmu, chociaż ten efekt nie był istotny statystycznie. Również u dzieci których rodzeństwo miało zdiagnozowany autyzm, u dzieci otrzymujących inne szczepionki oraz u dzieci z czynnikami predysponującymi do rozwoju autyzmu, szczepienia nie zwiększały ryzyka rozwoju autyzmu.

„Z naszej analizy wynika, że rodzice nie powinni rezygnować ze szczepień z obawy przed autyzmem” – podkreśla główny autor badań, dr Anders Hviid. – Zagrożenie związane z zaniechaniem szczepień wydaje się coraz bardziej realne, co najlepiej ilustruje sytuacja zachorowań na odrę w Europie.

źródło: http://szczepienia.pzh.gov.pl