Resort Zdrowia pracuje nad zniesieniem opłat od rodziców za pobyt w szpitalu przy dziecku

Zgodnie z planami Ministerstwa Zdrowia rodzice wkrótce być może nie będą już płacić za pobyt przy łóżku chorego dziecka. Dziś niektóre szpitale pobierają od rodziców opłaty za miejsce do spania czy prąd.

W niektórych placówkach medycznych rodzice wnoszą opłaty zgodnie z cennikiem, i tak np. udostępnienie rodzicowi łóżka w boksie indywidualnym z sanitariatem w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w Łodzi kosztuje 15 zł na dobę, a 10 zł trzeba zapłacić za łóżko szpitalne przy dziecku.

Z kolei łódzki Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki podaje, że za łóżko w izolatce rodzice płacą do czwartej doby po 25 zł, od piątej doby po 15 zł. W Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi za dobę przy dziecku rodzic musi zapłacić 16 zł.

Opłaty za pobyt rodzica przy chorym dziecku szpitale ustalają same, a na taki proceder zezwala im ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło prace nad nowelizacją tej ustawy. Chodzi o doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez wskazanie, że z tytułu ww. opieki rodzice albo opiekunowie nie mogą być obciążeni opłatą.(…).

źródło: Rynek zdrowia/wiadomości.wp.pl