Twój 1% może zdziałać wiele

Od 2004 roku podatnicy mają możliwość przekazania 1% należnego podatku za dany rok na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Przez pierwsze trzy lata podatnik sam wpłacał wyliczoną kwotę na konto wybranej organizacji. Od 2007 roku wystarczy w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego wpisać nazwę i numer KRS organizacji, którą podatnik chciałby wspomóc swoim 1%, a przekazaniem pieniędzy zajmie się urząd skarbowy.

Organizacja otrzymująca 1% musi znajdować się na oficjalnej liście organizacji pozarządowych, sporządzanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Lista ta jest na bieżąco aktualizowana przez ministerstwo, które wykreśla z niej np. podmioty, które nie składają w terminie przewidzianych przepisami sprawozdań.

Kto może przekazać 1%?

1% może przekazać podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty 19-procentowym podatkiem liniowym oraz podatnik, który uzyskał dochód ze sprzedaży papierów wartościowych.

Możliwość przekazania 1% rocznego podatku mają wyłącznie osoby fizyczne, które złożą roczne zeznanie podatkowe w przepisowym terminie (np. za rok 2018 do końca kwietnia 2019 roku). Nie można podzielić swojego 1% pomiędzy kilka organizacji. Kwotę zaokrąglamy w dół do pełnych dziesiątek groszy. Można wpisać wskazania dotyczące rozdysponowania środków przez organizację pożytku publicznego, ale nie są to wskazania obligatoryjne. Rozdzielając środki OPP kieruje się swoim statutem.

Niezależnie od momentu złożenia zeznania podatkowego (ale pod warunkiem, że zostało złożone w terminie) naczelnik urzędu skarbowego przekaże łączną kwotę zadeklarowaną przez podatników na konto OPP najwcześniej w lipcu lub sierpniu bieżącego roku.

Przekazanie 1% jest niezależne od darowizn na tzw. szlachetne cele, dokonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W pierwszym roku obowiązywania przepisów umożliwiających przekazanie 1% podatku do OPP z tej możliwości skorzystało około 80 tys. podatników, a w 2014 roku takich podatników było już 1,5 mln. Jak podaje Ministerstwo Finansów, w 2017 r. 50% wszystkich podatników przekazało 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego; w sumie otrzymały one ponad 617,5 ml; to o ponad 60 mln więcej niż rok wcześniej.