Levocetirizine Genoptim - dwie parte wycofane z aptek

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w trybie natychmiastowym wycofał z aptek dwie serie leku w tabletkach o nazwie Levocetirizine Genoptim 5(g). Środek jest wydawany na receptę i stosuje się go w przypadkach atopowego zapalenia skóry, do leczenia alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki, a także przy alergiach pokarmowych. Wycofanie dotyczy partii:  E16371A, data ważności: 9.2019, E16370B, data ważności: 9.2019.
Decyzja o wycofaniu partii leku z obrotu została podjęta na wniosek jego producenta, firmy Synoptis Pharma Sp. z o.o. Przyczyną ma być wada jakościowa: w testach jakości parametr, który dotyczy substancji pokrewnych zawartych w leku, okazał się nie w pełni zgodny ze ściśle określonym składem.

GIF nie podaje, czy owa niezgodność powinna na tyle zaniepokoić stosujących lek pacjentów, by go nie zażywali. Jeśli jednak istnieje podejrzenie, że jakiś środek leczniczy mógłby zagrażać zdrowiu lub życiu, Inspektorat wyraźnie o tym informuje. Dla własnego bezpieczeństwa można jednak skonsultować to z własnym lekarzem, który zadecyduje, czy wydać receptę na inny środek lub ten sam, ale pochodzący z innej serii, w której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/
https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/1319,Decyzja-Nr-104WC2018.html