WROMIK - Wrocławski informator korzyści i możliwości dla osób niepełnosprawnych

Fundacja „Promyk Słońca”, Gmina Wrocław i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w ramach projektu SAMO-Dzielni, przygotowali WROMIK – Wrocławski Informator. Możliwości i korzyści dla osób z niepełnosprawnościami.


WROMIK to adresownik – są w nim niezbędne kontakty, numery telefonów, adresy e-mail, stron internetowych, budynków.
WROMIK to poradnik – znajdziesz w nim informacje nie tylko o tym, gdzie, ale też w jaki sposób załatwić interesujące Cię sprawy, kto może udzielić Ci bezpłatnej pomocy i jakie masz uprawnienia w dziedzinie edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, transportu. WROMIK to kompendium wiedzy o wsparciu, jakim służyć Ci może Wrocław i działające w nim organizacje pozarządowe.
WROMIK to przewodnik po ofercie kulturalno-rozrywkowej miasta, z uwzględnieniem różnych potrzeb mieszkańców, opisane tak, by nie było wątpliwości, czy dane miejsce jest dostępne dla wszystkich i czy jego oferta uwzględnia specyficzne wymagania.

WROMIK w wersji książkowej oraz przygotowany w tekście łatwym do czytania i zrozumienia otrzymasz bezpłatnie w następujących miejscach:

· Fundacja „Promyk Słońca”, ul. Swobodna 8a, Wrocław, pokój 504 (V piętro);

· Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 6, Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, p. 25 (parter);

· Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Psie Budy 14/15 lok 1 A, Wrocław.