Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Minister Finansów złożył projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmieniającej m.in. zasady rozliczania tzw. ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.
Obecnie osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, posiadające samochód osobowy (stanowiący ich własność/współwłasność), mogą odliczyć wydatki związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Ministerstwo proponuje rozszerzenie stosowania tego odliczenia na wydatki poniesione nie tylko na cele rehabilitacyjne ale także na wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, takich jak przejazdy do lekarza, pracy czy na zakupy. Zmiany mają mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r. Z projektem ustawy można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Dominika Woźniewska-Żol