Terapia widzenia

Terapia widzenia rozpoczyna się od funkcjonalnej oceny widzenia, na podstawie której określa się aktualny poziom rozwoju funkcji wzrokowych. Następnie na podstawie diagnozy przygotowuje się indywidualny program wspomagania rozwoju widzenia (zestaw zabaw i ćwiczeń, które mogą prowadzić do rozwoju widzenia u danego dziecka).

Problemy ze wzrokiem?


W przychodni Fundacji Promyk Słońca prowadzimy terapię widzenia.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek i trwają 45 min.
Informacje i zapisy w rejestracji przychodni:  rejestracja telefoniczna: (71) 782-77-77  wewn. 21, 22, 36, (71) 367-68-49, (71) 367-05-44
Przychodnia Fundacji „Promyk Słońca”
Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne    
ul. Swobodna 8a, 53-088 Wrocław

Terapia widzenia obejmuje:

• stymulowanie do patrzenia, tj. prowokowanie do otwierania oczu, zwracania głowy i oczu w kierunku bodźców wzrokowych (np. światła, obiektów);
• stymulowanie widzenia, tj. dostarczanie bodźców wzrokowych odpowiednich do możliwości wzrokowych dziecka;
• rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych: lokalizowanie wzrokiem, fiksacja, śledzenie, zbieżność, przenoszenie spojrzenia, przeszukiwanie wzrokiem, wodzenie;
• rozwijanie pojęć tj. rozpoznawanie obiektów na podstawie informacji wzrokowych;
• rozwijanie pamięci wzrokowej;
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
• rozwijanie tzw. wyższych sprawności wzrokowych tj. identyfikowanie obiektów na obrazkach, dobieranie obiektów do obiektów, dobieranie obrazków do obiektów oraz obrazków do obrazków, interpretacja historyjek obrazkowych, odnajdywanie szczegółów etc;

Terapia widzenia rozpoczyna się od funkcjonalnej oceny widzenia, na podstawie której określa się aktualny poziom rozwoju funkcji wzrokowych. Następnie na podstawie diagnozy przygotowuje się indywidualny program wspomagania rozwoju widzenia (zestaw zabaw i ćwiczeń, które mogą prowadzić do rozwoju widzenia u danego dziecka).

Terapia widzenia przeznaczona jest dla:

• osób, u których nastąpiło osłabienie widzenia przed 6. rokiem życia (np. zaćma wrodzona, achromatopsja, zanik/niedorozwój nerwów wzrokowych, wysoka krótkowzroczność, degeneracje siatkówki etc.);
• dzieci przedwcześnie urodzonych, u których występuje niedojrzałość układu wzrokowego;
• dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
• dzieci z zaburzeniami neurologicznymi;
• dzieci z wadami genetycznymi;
• dzieci po urazach i infekcjach mózgu;
• dzieci z problemami w nauce (mwynikającymi m.in. z zaburzeń akomodacji, zaburzeń ruchomości gałek ocznych, zaburzeń konwergencji itp. (optometryczna terapia widzenia);
• dorosłych po udarach, wylewach;
• dorosłych, u których nastąpiło pogorszenie widzenia w wyniku choroby m.in: AMD, retinopatii cukrzycowej, infekcji czy urazów.

Zajęcia są odpłatne.