Mapa miejsc dostępnych dla niepełnosprawnych

Fundacja TUS od 2008 r. prowadzi portal internetowy www.niepelnosprawnik.eu (dostępny także w wersji aplikacji mobilnych), na którym zamieszcza informacje o dostępności miejsc użyteczności publicznej dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Na portalu zamieszczone są informacje o sklepach, kinach, restauracjach, bibliotekach, salonach kosmetycznych, szkołach, hotelach, zakładach krawieckich i innych miejscach niezbędnych w codziennym życiu, które są dostępne dla osób niesprawnych ruchowo, głuchych i niedosłyszących, niewidomych i niedowidzących, mających trudności ze zrozumieniem skomplikowanych informacji. Jak podają audytorzy niepełnosprawnik jest jedyną tego rodzaju bazą danych w Polsce. Obejmuje obiekty zlokalizowane w Gdańsku, Poznaniu, Koninie, Warszawie, Wrocławiu oraz kilku mniejszych gminach, takich jak: Dębica, Izabelin, Kampinos, Komorniki, Kotowo, Marki i Włodawa.

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

źródło: www.tus.org.pl