Prawidłowy rozwój dziecka w wieku 0-3 lat

 Wiedza na temat prawidłowego rozwoju dziecka jest szczególnie cennym narzędziem. Bądźmy pilnymi obserwatorami naszych dzieci – rodzice, przebywając z dzieckiem najdłużej w ciągu dnia, często jako pierwsi dostrzegają niepokojące objawy.

czytaj więcej »

Całościowe zaburzenia rozwoju

Całościowe zaburzenia rozwoju (CZR) to grupa wrodzonych zaburzeń pojawiających się we wczesnym dzieciństwie, powodujących znaczne utrudnienia w rozwoju dziecka i jego funkcjonowaniu w społeczeństwie, takie jak:

  • autyzm dziecięcy
  • autyzm atypowy
  • zespół Aspergera
  • zespół Retta
  • dziecięce zaburzenia dezintegracyjne

Choroby wchodzące w skład CZR są nieuleczalne, ale przy wczesnym rozpoznaniu można dostosować edukację dziecka do jego potrzeb, tym samym znacznie ułatwiając mu rozwój zdolności społecznych i językowych. Brak wczesnej diagnozy i terapii, a tym samym odpowiedniej pomocy, może doprowadzić do niepełnosprawności intelektualnej. 

Spektrum autyzmu to bardzo niejednolita pod każdym względem grupa zaburzeń. Można je zdiagnozować u dziecka do 3. roku życia, choć u każdej osoby objawy uzewnętrzniają się inaczej. Jako charakterystyczne należy wskazać trzy kluczowe symptomy:

  1. zaburzenia wzorców komunikacji społecznej,
  2. zaburzenia budowania relacji z otoczeniem,
  3. zaburzenia wzorów aktywności i zainteresowań.

Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie obok raka, cukrzycy i AIDS.


opracowała Joanna Kuczyńska