Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami Ośrodka Rozwoju Edukacji, poświęconymi uczniom niepełnosprawnym w szkołach ogólnodostępnych. Wszystkie materiały są  udostępnione bezpłatnie

1. One są wśród nas

Dwie serie publikacji "One są wśród nas", przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, poświęcone są chorobom przewlekłym i zaburzeniom sfery życia psychicznego dzieci i młodzieży. Zawarto w nich praktyczne wskazówki jak stworzyć odpowiednie warunki, aby wszystkie dzieci mogły się uczyć, rozwijać i bawić mimo problemów. Przeznaczone są dla rodziców, opiekunów i nauczycieli w przedszkolu i szkole:

2. Czarnocka M., Pulwarska V., Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych. Informator dla rodziców, Warszawa 2013

3. Winczewska B., Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych - zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin. Stan prawny: październik 2013 

opracowała Joanna Kuczyńska