Dostęp dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli publicznych

Wszystkie dzieci niepełnosprawne, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, mogą uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych, w zależności od ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Wyboru placówki dokonują rodzice.