Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny;

 2. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka;

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

 • samotnego wychowywania dziecka;

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

 • rozpoczęcia roku szkolnego;

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

 1. świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny;

 • specjalny zasiłek opiekuńczy;

 • świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2016 r. zostanie wprowadzone w życie nowe świadczenie rodzicielskie.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)

opracowała Joanna Kuczyńska