Wrocławski Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych

We Wrocławiu działa Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych, prowadzony przez Fundację Promyk Słońca w ramach realizowanego zadania publicznego. Punkt znajduje się w centrum miasta, przy ul. Psie Budy i jest czynny w dni powszednie od 10.00 do 18.00

1 lipca 2014 roku Fundacja Promyk Słońca rozpoczęła realizację zadania publicznego zatytułowanego Wrocławski Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu w sierpnia 2014 r. uruchomiono specjalistyczny punkt informacyjno-poradniczy, dedykowany osobom niepełnosprawnym, członkom ich rodzin oraz instytucjom na co dzień zajmującym się wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Codziennie w dni robocze, w godzinach 10.00–18.00 w punkcie dyżuruje specjalista ds. społeczno–prawnych, który na bieżąco udziela informacji na temat uprawnień, wypełniania wniosków dot. świadczeń, zakresu działalności instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych. Ponadto w punkcie można otrzymać broszury i ulotki działań na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowanych na terenie miasta Wrocławia. Dla osób, które potrzebują specjalistycznych porad zostały uruchomione dyżury ekspertów z zakresu psychologii, edukacji, prawa i ekonomii. Każdy specjalista przyjmuje osoby zainteresowane dwa razy w tygodniu, dwie godziny dziennie.

Dodatkowym efektem realizowanego zadania będzie przygotowany przez Fundację informator dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, zawierający niezbędne informacje i dane kontaktowe organizacji i instytucji zlokalizowanych na terenie Gminy Wrocław. W informatorze znajdą się dane dotyczące przysługujących uprawnień, ulg, świadczeń, aktualnie realizowanych programów Gminy Wrocław, programów celowych PFRON, EFS, FIO i innych, informacja o ośrodkach rehabilitacyjnych i terapeutycznych, placówkach oświatowych i ich działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprzęcie rehabilitacyjnym i wszelkich instytucjach realizujących działania w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej na terenie Gminy Wrocław. Informator zostanie wydany w nakładzie 7 tys. egzemplarzy i będzie dystrybuowany za darmo dla wszystkich zainteresowanych.

Punkt informacyjny znajduje się we Wrocławiu przy u. Psie Budy 14/15 1a, wejście od ul. Kazimierza Wielkiego. Czynny od poniedziałku do piątku 10.00-18.00

mapkaPsie Budy

Materiałów informacyjnych i promocyjnych dostarczył Dział Promocji Miasta Wrocław.
www.wroclaw.pl

Projekt współfinasowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON

logo-pfronlogowroclaw