HANDLE® - diagnostyka i terapia zaburzeń neurorozwojowych

W publikacjach i rozmowach dotyczących zaburzeń neurorozwojowych coraz częściej wspomina się o terapii HANDLE®. Jedni podchodzą do niej bardzo entuzjastycznie, inni z większym dystansem. Wielu pokłada w niej ogromne nadzieje. Przyjrzyjmy się więc tej metodzie.

HANDLE® to nieinwazyjna metoda zarówno diagnozowania, jak i terapii większości zaburzeń neurorozwojowych występujących przez całe życie, takich jak autyzm, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zespół zaburzeń uwagi, dysleksja oraz zespół Tourette’a. Została stworzona w oparciu o badania z różnych dziedzin wiedzy, jak medycyna, rehabilitacja, edukacja. Autorką tej metody jest Judith Blustone, która w swojej książce „Materia Autyzmu” sama siebie określa autystką.  Judith pisze także, że po obecnie jest także naukowcem, terapeutą, a przede wszystkim normalnie funkcjonującą matką i żoną. Stworzyła metodę HANDLE bazując na własnym doświadczeniu i obserwacji swoich pacjentów.
Nazwa metody HANDLE® jest akronimem w języku angielskim utworzonym z pierwszych liter słów: Holistic Approach to Neuro-Development and Learning Efficiency, co tłumaczy się na język polski jako holistyczne podejście do neurorozwoju i skutecznego uczenia się.
Metoda ta w terapii autyzmu stosuje zasadę tzw. Łagodnego Wzmocnienia, która polega na tym, że w pracy z pacjentem zwraca się baczną uwagę na to, jak w danym momencie odpowiada na wykonywane ćwiczenia układ nerwowy. Układ sensoryczny autystów jest bardzo przeciążony. Jedne zmysły działają słabo, a inne zbyt intensywnie. Przywrócenie równowagi zmysłom powoduje, że autysta może odbierać świat takim, jakim jest. Ma szansę usłyszeć, zobaczyć, poczuć dotyk, smak i zapach tak jak czuje zdrowy człowiek. Twórcy tej metody stwierdzili, że układ nerwowy ma określoną „pojemność”, która może ulegać zmianie w zależności od m.in. ilości bodźców, jakie do niego docierają. Jeżeli pojawiają się oznaki stresu w układzie nerwowym, należy natychmiast przerwać stymulację, by nie doszło do jego przeciążenia. Dzięki takiemu podejściu cały czas terapia przebiega w optymalnych dla układu nerwowego warunkach.


Diagnostyka w programie HANDLE® polega na przeprowadzeniu oceny stanu układu nerwowego pacjenta. Następnie, po szczegółowym przeanalizowaniu wyników oceny, wykwalifikowany terapeuta opracowuje program terapeutyczny, składający się z szeregu specjalnych ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Terapia polega na ćwiczeniach wzmacniających układ nerwowy obejmuje również żywienie i inne aspekty funkcjonowania. Terapeuta szkoli pacjenta lub jego rodzinę (w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby poddawanej terapii), jak należy prawidłowo wykonywać ćwiczenia. Terapia prowadzona jest codziennie w domu. Można dawkować ilość stymulacji układu nerwowego w danym momencie, dbając o to, by wszystkie zalecone ćwiczenia zostały w ciągu dnia wykonane. Przykładowym ćwiczeniem może być tupanie z akcentem, które polega na rytmicznym tupaniu lewą nogą, aby stymulować prawą półkulę mózgu (myślenie ogólne) lub prawą nogą żeby stymulować półkulę lewą (ośrodki mowy i języka) lub według wzorców L, L, P, pauza lub P, P, L, pauza w zależności od tego, którą półkulę chcemy stymulować. Zadaniem tego ćwiczenia jest podnoszenie poziomu funkcji integracyjnych, wzmacnianie odrębności ruchu, lateralności oraz stymulacja punktów refleksologicznych na podeszwach stóp.
Monitorowanie oraz modyfikowanie terapii odbywa się w formie comiesięcznych konsultacji z terapeutą albo w gabinecie, albo za pośrednictwem Internetu za pośrednictwem przesyłanego terapeucie nagranie wideo z pracy terapeutycznej w domu.
Na temat HANDLE® można znaleźć bardzo różnorodne opinie. Jak zawsze czas i osiągane efekty najlepiej zweryfikują tę metodę.

Oprac. Magda Rajchelt
Źródła: Judith Bluestone, Materia Autyzmu
http://rozwiazacautyzm.pl/index.php/metoda-handle-przeglad/kursy-handle/item/57-metoda-handle®