Senat przegłosował zrównanie dofinansowań do zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Od 1 kwietnia 2014 r. będą obowiązywać takie same kwoty dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością na rynku otwartym i chronionym: 1800 zł dla pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1125 zł z umiarkowanym oraz 450 zł z lekkim stopniem. Pracodawcy zatrudniający osoby ze schorzeniami specjalnymi otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości 600 zł.

Senat 4 grudnia br. przyjął na posiedzeniu plenarnym uchwałę w sprawie tzw. ustawy okołobudżetowej. Ustawa została przyjęta w całości bez zgłoszonych w trakcie posiedzenia poprawek. Oznacza to, że Senat zaakceptował przyjęte przez Sejm i dyskutowane na ostatnim posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zmiany w zasadach finansowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Wśród zgłoszonych przez senatorów poprawek znalazła się propozycja Andrzeja Kobiaka (PO), który proponował, by rozróżnić zakłady pracy chronionej na te, które faktycznie, pobierając dotacje, dbają o pracowników z niepełnosprawnością oraz na te, które nie robią tego realnie. Te pierwsze należałoby według senatora dotować wyżej, a te drugie powinny, według niego, wejść na otwarty rynek pracy. Z kolei senator Marek Borowski (PO) proponował, by zmienić zasadę dofinansowania pracowników ze specjalnymi schorzeniami. "Wśród tych osób są te ze znacznym, z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności i dofinansowanie dla wszystkich wynosi 600 zł. Może należałoby pozostawić tę kwotę dla pracowników ze znacznym stopniem, a dla pozostałych zmniejszyć" – mówił Borowski. Propozycja Jana Filipa Libickiego (PO) opierała się na rezygnacji w systemie orzecznictwa z lekkiego stopnia, tak, by dofinansowanie rozłożyć tylko na stopień umiarkowany i znaczny. "Nie tak ma wyglądać solidarność z osobami niepełnosprawnymi, że będziemy dawać coraz więcej, a zatrudnienie będzie na tak niskim poziomie. Jeśli nie zrobimy nic, to zabraknie środków dla bardzo ważnych działań organizacji pozarządowych i samorządów – apelował senator Mieczysław Augustyn (PO). Wiceminister finansów Hanna Majszczyk, uzasadniając zmiany w dofinansowaniach, podkreśliła, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych nie spadnie, gdyż przejmie tę funkcję rynek otwarty. "To dalej będzie pracownik dotowany, a więc atrakcyjny dla pracodawcy" – zaznaczyła.
Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, apelując do senatorów o przyjęcie ustawy bez poprawek, przypomniał, że wymagają tego przepisy unijne.
– Mam obawy o to, czy Unia pozwoli nam notyfikować nasz polski system. Firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnością nie mogą opierać się tylko o pomoc publiczną. W planie PFRON w przyszłym roku na dofinansowanie do zatrudnienia mamy 3 mld 150 mln, w tym roku było 3 mld 50 mln. Zdjęliśmy 100 mln z samorządów, a to są pieniądze np. na dostosowanie łazienek dla osób z niepełnosprawnością i zdjęliśmy 100 mln z programów celowych Funduszu, a to jest np. dofinansowanie do usług asystenta – mówił minister Duda. Za godną zapamiętania pełnomocnik uznał propozycję senatora Borowskiego. – Być może w nowelizacji ustawy o rehabilitacji, którą planujemy na 1 kwietnia, weźmiemy takie rozwiązania pod uwagę – powiedział.
56 senatorów głosowało za przyjęciem uchwały, a 30 było przeciwko.
Od 1 kwietnia 2014 r. będą obowiązywać takie same kwoty dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością na rynku otwartym i chronionym: 1800 zł dla pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1125 zł z umiarkowanym oraz 450 zł z lekkim stopniem. Pracodawcy zatrudniający osoby ze schorzeniami specjalnymi otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości 600 zł.

źródło: www.niepełnosprawni.pl