Sympozjum "Dysfunkcje narządu ruchu u dzieci – zastosowanie metod oraz ich łączenie w kompleksowej rehabilitacji medycznej"

Sympozjum odbędzie się 14 listopada 2013 r. w godzinach 9.00-17.30, w hotelu Mercure Panorama, we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 1 i jest adresowane jest do lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów oraz rodziców.

Jego celem jest przedstawienie możliwości pomocy dzieciom z dysfunkcjami narządu ruchu, prezentacja metod oraz ich łączenie – ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne zastosowanie.

Sympozjum będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat terapii PNF, Vojty,Bobath,  Kinesiology Tapingu, Terapii czaszkowo-krzyżowej, Wielowymiarowej terapii manualnej stóp, FITS oraz DNS.

Wykłady wygłoszą uznani specjaliści z zakresu w/w metod. Swoją obecność potwierdzili: prof. Marek Woźniewski, dr Agnieszka Stępień, Martina Schindler, mgr Tomasz Senderek, dr Marianna Białek, mgr Justyna Sadowska, mgr Małgorzata Fuchs.

Cena: 390 zł

Zgłoś się