Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Nowy model nauczania uczniów …”

Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego zapraszamy do udziału projekcie realizowanym przez Fundację Promyk Słońca „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie. Szczegóły na stronie Fundacji Promyk Słońca.