Już 7-miesięczne niemowlęta rozpoznają język otoczenia

Wielojęzyczność jest zjawiskiem, które fascynuje naukowców od dawna - zwłaszcza gdy dotyczy dzieci wychowywanych od urodzenia w środowisku, w którym używa się więcej niż jednego języka do codziennej komunikacji. 
Artykuł Judit Gervein i Janet Werker, opublikowane w "Nature Communications" przedstawia badanie, które dowiodło, że już 7-miesięczne niemowlęta, rozwijające się w rodzinach dwujęzycznych, są w stanie rozpoznać, w jakim języku się do nich mówi.

W jaki sposób? Robią to na podstawie pewnych cech struktury tych języków: tonu, długości dźwięków, rytmu, częstotliwości występowania dźwięków. Już w wieku siedmiu miesięcy dzieci posiadają wystarczający zasób wiedzy - zdobytej na podstawie słuchania wypowiadających się osób - aby być wrażliwymi na te różnice. Na przykład: w języku angielskim słowo odpowiadające za funkcję pojawia się przed słowem oznaczającym treść (np. the dog, his hat, with friends, for example). Oprócz tego, słowo odpowiadające za treść trwa na ogół dłużej. W japońskim czy hindi ten porządek jest odwrotny, a ton słowa niosącego treść jest wyższy.

oprac. DA