Szkoły zawodowe dla niesłyszących i niedosłyszących

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą zdobyć zawód w jednej z placówek kształcenia specjalnego na terenie całego kraju. 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi, ul. Siedlecka 7/21, 93-138 Łódź, w skład którego wchodzą:


 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 22 dla Młodzieży Słyszącej o Obniżonej Normie Intelektualnej, Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej; kształci w zawodach: kucharz; stolarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; ogrodnik; fryzjer; krawiec
 2. Technikum dla Niesłyszących i Słabo Słyszących nr 24 [po gimnazjum]; kształci w zawodach: technik informatyk; technik żywienia i usług gastronomicznych 
 3. Szkoła Policealna dla Niesłyszących i Słabo Słyszących; kształci w zawodzie technik informatyk 

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska 4A, 61-127 Poznań, w skład którego wchodzą:
 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach: kucharz małej gastronomii, cukiernik, ogrodnik
 2. Szkoła policealna o kierunku "technik informatyk"  kształci absolwentów liceum i technikum. Uczniowie zdobywają kwalifikacje: montaż i naprawa komputerów, administracja i budowa sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych  (w tym grafika komputerowa) i baz danych.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz, w skład którego wchodzą:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach: kucharz, stolarz, fotograf, krawiec
 2. Technikum kształci w zawodach: fototechnik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych
 3. Szkoła Policealna woj. śląskiego kształci w zawodach: terapia zajęciowa, florystyka, technik informatyk

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu, ul. Dworska 8, 54-144 Wrocław, w skład którego wchodzą:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach: kucharz, krawiec, stolarz, introligator, fryzjer
 2. Szkoła Policealna kształci w zawodach: florysta, technik informatyk

Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Spokojna 2, 68 – 200 Żary, w skład którego wchodzą:

 1. Zespół Szkół Zawodowych kształci w zawodach: kucharz małej gastronomii, ślusarz
 2. Technikum o kierunku żywienie i gospodarstwo domowe

Opracowano na podstawie danych zawartych na stronach internetowych szkół.