Wybierz sekcję

Opinie i orzeczeniaSpecjalne potrzeby edukacyjneSpecyficzne trudności w naucePrzedszkoleGotowość szkolnaEdukacja włączającaEdukacja szkolnaKształcenie zawodowePorady eksperta - odpowiedzi na pytania
» Obowiązek szkolny dzieci sześcioletnich» Edukacja dziecka z ADHD» Zwolnienie dziecka z nauki drugiego języka obcego» Nauczanie indywidualne» Dziecko z trudnościami w nauce» Kontynuacja w Polsce nauki rozpoczętej poza granicami kraju» Pozostawienie dziecka na kolejny rok w klasach I-III a zgoda rodzica» Bezpłatne podręczniki» Wspomaganie rozwoju» Zwolnienie z obowiązku szkolnego dziecko głęboko niepełnosprawnego» Przedłużenie etapu edukacyjnego» Zasady wydawania opinii o dysleksji» Niepełnosprawności sprzężone i edukacja dziecka niepełnosprawnego w szkole masowej» Dodatkowa opieka nad dzieckiem z autyzmem w szkole» Nauczanie domowe» Zwolnienie z nauki języka obcego» Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne» Specjalne potrzeby edukacyjne a specyficzne trudności w uczeniu się» Nauczanie indywidualne» Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy» Gimnastyka korekcyjna» Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły» Dostosowanie wymagań edukacyjnych» Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego» Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia» Nauczyciel wspomagajacy» Indywidualny program nauki» Asystent ucznia niepełnosprawnego» Nauczanie domowe» Rezygnacja lub zawieszenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych» Nauka w gimnazjum» Nauczanie przez rodzica» Dla kogo zajęcia rewalidacyjne?» Nauczyciel w przedszkolu dla dziecka z autyzmem» Indywidualne przygotowanie przedszkolne» Zajęcia łączone w szkole specjalnej» Uczeń niepełnosprawny w gimnazjum» Opinia z poradni niepublicznej» Pomoc nauczyciela» Dziecko z cukrzycą» Nauka w szpitalu» Udogodnienia dla uczniów niedowidzących» Dziecko z niepełnosprawnością w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej
Koronawirus - czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Udogodnienia dla uczniów niedowidzących

Ekspert odpowiada na pytania dotyczące edukacji osób niedowidzących


Z jakich udogodnień może skorzystać na sprawdzianie kończącym kl. VI słabowidzący uczeń?

Z dostosowania warunków zgodnie z komunikatem CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), który co roku jest publikowany na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dostosowania dla słabowidzacych obejmują: arkusz dostosowany dla słabowidzących, który uwzględnia przedłużenie czasu pracy, zaznaczanie odpowiedzi do zadań bez konieczności przenoszenia na kartę odpowiedzi, zestawy zadań nagranych na płycie CD, korzystanie z przyborów optycznych, odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy.


Na jaką pomoc materialną od PFRON mogą liczyć osoby niedowidzące?

Jest to pomoc dotycząca zakupu sprzętu, np. komputera, drukarki w systemie Braille'a, programów komputerowych. Należy złożyć podanie o pomoc oraz odpowiednie zaświadczenia o stopniu niedowidzenia.


Czy PFRON kupuje sprzęt czy można sobie samemu wybrać komputer?

PFRON tylko zajmuje się przyjęciem zgłoszenia i wyznacza firmę, która ten sprzęt sprzeda. Należy upewnić się, że firma jest rzetelna. Podobno zdarzało się, iż firma przekazała sprzęt wadliwy i nie dokonała naprawy. PFRON udziela dotacji na sprzęt na okres kilku lat. Jeśli więc zdarzy się, ze kupi pani wadliwy sprzęt, przez kilka lat nie dostanie pani dotacji. Dotacje są różnej wysokości: 70%, 80% lub 90% - zależy, na jaki sprzęt.

Czy jeszcze jakaś inna instytucja może dotować sprzęt dla niewidomego?

Tymi instytucjami są powiatowe lub gminne Centra Pomocy. Należy się do nich zwrócić. Można otrzymać np. dotację na telefon z odpowiednim programem czytającym wiadomości, informującym o godzinie, odczytującym pocztę elektroniczną itp.

Mam niewidome dziecko i stoję przed trudną decyzją: szkoła specjalna czy "normalna"? Jak pani uważa? 


Każda z tych szkół ma plusy i minusy. Dziecko, które przebywa w ośrodku, jest bardziej otoczone opieką, ma rówieśników z podobnym problemem. Nie ma barier komunikacyjnych, szybko uczy się orientacji w terenie. Jest mu łatwiej. W szkole ogólnodostępnej uczy się samodzielności. W pewnym stopniu zdane jest na osobę dorosłą lub rówieśnika, ale jest tu dużo trudniej niż w ośrodku. Dziecko nie czuje się jednak wykluczone. Przebywa ze swoimi kolegami, koleżankami. Można spróbować w szkole ogólnodostępnej, ewentualnie, jeśli sobie nie poradzi, zapisać do ośrodka.