Opieka medyczna

Dzieciom z niepełnosprawnością przysługują szczególne uprawnienia w zakresie opieki medycznej.

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r., t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1267) 

Leczenie stomatologiczne (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r., t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199)

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r., t. jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 465 z późn. zm.)

Rehabilitacja lecznicza (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 465 z późn. zm.)

Lecznictwo uzdrowiskowe (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r., t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 168 z późn. zm.)

stan prawny aktualny na dzień: 03.03.2020