Badania nad autyzmem

Autyzm jest uważany za chorobę nieuleczalną. U osób chorych łagodzono część symptomów poprzez terapię lub kuracje farmaceutykami. Odkrycie szwajcarskich naukowców z Uniwersytetu Bazylei daje nadzieję, że możliwa stanie się poprawa funkcjonowania dzieci i dorosłych z autyzmem. Badanie przeprowadzono na razie na zwierzętach, ale odkrycie to daje szansę na powstania leku, który pomógłby w walce z autyzmem.
Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie "Science". Autorzy deklarują, że udało im się odwrócić niektóre zmiany w neuronalnych obwodach mózgu spowodowane przez autyzm. Naukowcy udowodnili, że charakterystyczna dla autyzmu utrata genu neuroliginy-3 wpływa na nieprawidłowe funkcjonowanie synaps mózgowych. Powoduje ona zaburzenia działania i plastyczności obwodów neuronalnych w mózgu poprzez nadprodukcję neuronalnego receptora kwasu glutaminowego, regulatora przesyłania sygnałów między neuronami. Nadmiar tego receptora uniemożliwia procesy uczenia się, upośledzając rozwój i funkcjonowanie mózgu.

W toku badań szwajcarscy naukowcy prześledzili mechanizm powstawania zaburzeń. Najważniejsze jednak jest to, że udało im się przywrócić prawidłowe działanie obwodów neuronalnych poprzez reaktywację produkcji neuroliginy-3 u myszy. Dzięki temu tempo powstawania receptorów kwasu glutaminowego wróciło do normy, a niekorzystne zmiany w mózgu zniknęły.

oprac. DA
Źródło: PAP - Nauka w Polsce