Wybierz sekcję

Listopad 2010Grudzień 2010Styczeń 2011Luty 2011Marzec 2011Kwiecień 2011Maj 2011Czerwiec 2011Lipiec 2011Sierpień 2011Wrzesień 2011Październik 2011listopad 2011Grudzień 2011Styczeń 2012Luty 2012Marzec 2012kwiecień 2012Maj 2012Czerwiec 2012Lipiec 2012Sierpień 2012Wrzesień 2012Październik 2012Listopad 2012Grudzień 2012Styczeń 2013Luty 2013Marzec 2013KwiecieńMaj 2013Czerwiec 2013Lipiec 2013Sierpień 2013Wrzesień 2013Październik 2013Listopad 2013Grudzień 2013Styczeń 2014Luty 2014Marzec 2014Kwiecień 2014Czerwiec 2014Lipiec2014Sierpień 2014Grudzień 2014Styczeń 2015Luty 2015Marzec 2015Kwiecień 2015Czerwiec 2015listopad 2015Grudzień 2015Kwiecień 2016maj 2016Grudzień 2016Styczeń 2017Luty 2017kwiecień 2017Listopad 2017Grudzień 2017Wrzesień 2018Październik 2018Listopad 2018Grudzień 2018Styczeń 2019Luty 2019Marzec 2019Kwiecień 2019Maj 2019Lipiec 2019październik 2019Grudzień 2019Styczeń 2010

"Na jednym wózku" - kampania społeczna na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych pod honorowym patronatem Pani Anny Komorowskiej

Fundacja "Promyk Słońca" prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi "Na jednym wózku". Jest to pierwsza taka kampania, której podmiotem są rodzice, rodzeństwo, bliscy niepełnosprawnych dzieci. Chcemy pokazać, jacy są naprawdę. Zapraszamy do czytania konkursowych blogów.

Niepełnosprawność nie jest w Polsce zjawiskiem marginalnym. W naszym kraju żyje 5,5 mln osób niepełnosprawnych, w tym setki tysięcy dzieci do lat 16 z rozmaitymi rodzajami niepełnosprawności. Niepełnosprawność dziecka – lub dzieci – dotyczy całej rodziny i w radykalny sposób zmienia jej życie. Za statystykami kryją się konkretni ludzie, autentyczne historie, prawdziwe życie. Nie powinniśmy przechodzić obok tego obojętnie. Los dał im do wypełnienia niełatwe zadanie: ich życie jest podporządkowane leczeniu, rehabilitacji, poszukiwaniu nowych metod terapii, pielęgnacji. Nie zawsze znajdują czas i siły na własne plany, marzenia i pasje, na własne, zwyczajne życie.

Lektura blogów jest często przejmującym i niezwykłym doznaniem, które u wielu osób może zmienić sposób patrzenia na świat. Organizator kampanii wybrał formę konkursu blogów, aby umożliwić rodzinom niepełnosprawnych dzieci zabranie głosu w takiej postaci, jaką sami wybiorą. Pozwala pokazać życie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w nieprzetworzonej formie, bez cenzury i upiększania. Organizator kampanii nie ingeruje ani w treść, ani w formę blogów.

Kampania jest sposobem na uhonorowanie tych, którzy podporządkowali swoje życie potrzebom niepełnosprawnego dziecka i wyrażenia szacunku dla ich wytrwałości, siły, optymizmu. Daje też możliwość stworzenia platformy wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia wśród rodzin niepełnosprawnych dzieci. Jak podkreśla wielu autorów blogów, dzielenie się swoją historią jest dla wielu swoistą formą autoterapii.

Konkurs ma też pokazać, że życie z niepełnosprawnym dzieckiem może stanowić i stanowi źródło radości, wielkie wzbogacenie, a nawet dar, nie jest wypełnione wyłącznie smutkiem, trudem i chorobą. Nie musi oznaczać całkowitej rezygnacji z własnych planów.

Jednym z celów kampanii jest także działanie na rzecz zmian w prawie i organizacji życia w naszym kraju, które ułatwiłyby życie rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi. Aspekt finansowy (niska wysokość świadczeń pielęgnacyjnych) to tylko jeden z licznych problemów, których dolegliwość mogłyby złagodzić odpowiednie przepisy.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 listopada 2012. Kapituła Fundacji "Promyk Słońca" spośród zgłoszonych blogów wybierze laureata nagrody głównej, którą jest wspólny, tygodniowy wyjazd dla całej rodziny. Czas i miejsce zostaną ustalone wspólnie z nagrodzoną rodziną, aby jak najpełniej uwzględnić potrzeby wszystkich jej członków. Decyzja Kapituły zostanie opublikowana na stronie www.promykslonca.pl. Przyznane zostaną również trzy równorzędne nagrody pieniężne oraz nagroda Czytelników, którzy głosują za pomocą banerów umieszczonych na stronach blogów. Głosowanie Czytelników trwa do 15 grudnia 2012, a wyniki głosowania są na bieżąco podawane na stronie organizatora kampanii www.promykslonca.pl, gdzie znajduje się także regulamin kampanii i pozostałe informacje.

Blog można zgłosić wypełniając formularz na stronie internetowej organizatora kampanii www.promykslonca.pl.

Możesz poprzeć naszą kampanię. Zamieść na swojej stronie internetowej nasz baner:

Baner duży:

<a href=https://www.promykslonca.pl/pl/na-jednym-wozku><img src=https://www.promykslonca.pl/images/stories/najednym_big.jpg alt="Kampania społeczna Na jednym wozku" border=0/></a>


Baner mały:

<a href=https://www.promykslonca.pl/pl/na-jednym-wozku> <img src=https://www.promykslonca.pl/images/stories/najednym_small.jpg alt="Kampania społeczna Na jednym wozku" border=0/></a>