Wybierz sekcję

I Naukowa Konferencja „Z dysleksją przez całe życie - dobre praktyki”

Fundacja "Promyk Słońca" oraz SWPS WZ Wrocław Koło Naukowe Ektopia serdecznie zapraszają na I Konferencję Naukową "Z dysleksją przez całe życie - dobre praktyki", która odbędzie się w dniach 26-27 października 2012 r. we Wrocławiu w siedzibie SWPS WZ Wrocław przy ul. Ostrowskiego 30.


Celem konferencji jest dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat dysleksji. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez MEN, a dotyczącymi kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wzrosło zapotrzebowanie na taką wiedzę. Tematyka poruszana na konferencji jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Konferencja jest adresowana do pedagogów, psychologów, nauczycieli, lekarzy, studentów oraz rodziców zainteresowanych tematyką dysleksji.

W ramach realizacji tych zamierzeń  odbędą się wykłady plenarne, warsztaty tematyczne oraz panel dyskusyjny, w którym udział wezmą znane osoby z dysleksją.

W konferencji wezmą udział  znani specjaliści z kraju i zagranicy:

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz - Uniwersytet Gdański, dr Katarzyna Bogdanowicz - Instytut Badań Edukacyjnych, dr n. med. Beata Jędrzejczyk-Góral - Fundacja "Promyk Słońca", dr Marta Łockiewicz - Uniwersytet Gdański, dr Urszula Sajewicz-Radtke – SWPS Sopot, dr Elżbieta Szala, dr Marcin Szczerbiński - Uniwersytet Cork, Irlandia, mgr Renata Czabaj, mgr Izabela Mańkowska, mgr Małgorzata Rożyńska, mgr Bartosz M. Radtke – PTPiP, mgr Marcin Wierzba – biolog środowiskowy, zoopsycholog SWPS Wrocław.

Przewodnictwo Komitetu Naukowego objęła prof. dr hab. Marta Bogdanowicz.

Koszt udziału w konferencji: 70 zł

Zapisz się