Wybierz sekcję

Listopad 2010Grudzień 2010Styczeń 2011Luty 2011Marzec 2011Kwiecień 2011Maj 2011Czerwiec 2011Lipiec 2011Sierpień 2011Wrzesień 2011Październik 2011listopad 2011Grudzień 2011Styczeń 2012Luty 2012Marzec 2012kwiecień 2012Maj 2012Czerwiec 2012Lipiec 2012Sierpień 2012Wrzesień 2012Październik 2012Listopad 2012Grudzień 2012Styczeń 2013Luty 2013Marzec 2013KwiecieńMaj 2013Czerwiec 2013Lipiec 2013Sierpień 2013Wrzesień 2013Październik 2013Listopad 2013Grudzień 2013Styczeń 2014Luty 2014Marzec 2014Kwiecień 2014Czerwiec 2014Lipiec2014Sierpień 2014Grudzień 2014Styczeń 2015Luty 2015Marzec 2015Kwiecień 2015Czerwiec 2015listopad 2015Grudzień 2015Kwiecień 2016maj 2016Grudzień 2016Styczeń 2017Luty 2017kwiecień 2017Listopad 2017Grudzień 2017Wrzesień 2018Październik 2018Listopad 2018Grudzień 2018Styczeń 2019Luty 2019Marzec 2019Kwiecień 2019Maj 2019Lipiec 2019październik 2019Grudzień 2019Styczeń 2020Sierpień 2020

Hospicja mogą przyjmować darowizny i 1% podatku

27 czerwca prezydent Komorowski podpisał ustawę o działalności leczniczej. Zgodnie z jej zapisami organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a dodatkowe ubezpieczenia szpitali będą obowiązkowe dopiero od 2014 roku.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2012 r. Zgodnie z podpisaną przez prezydenta nowelizacją organizacje pożytku publicznego nie będą objęte przepisami o prowadzeniu działalności gospodarczej, co oznacza, że nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa.
Gdyby nowelizacja nie została zatwierdzona, instytucje prowadzące hospicja nie mogłyby współpracować z wolontariuszami, korzystać z darowizn ani z przekazywanego im 1% podatku. W myśl obowiązującej ustawy placówki medyczne byłyby traktowane tak jak normalne przedsiębiorstwa. Znowelizowana ustawa wprowadza zapisy umożliwiające szpitalom, hospicjom, ambulatoriom, placówkom opiekuńczym przyjmowanie darowizn w postaci leków (zakazywała tego ustawa refundacyjna). Personel medyczny ani pacjenci nie mogą natomiast przyjmować prezentów od firm farmaceutycznych.
W noweli, którą podpisał prezydent, przewidziano także obowiązkowe ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych od 1 stycznia 2014 r. Dodatkowe polisy są konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie. Suma ubezpieczenia wynosiłaby nie mniej niż 300 tys. zł (maksymalna wysokość świadczenia w przypadku śmierci pacjenta) i byłaby uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia. Jeśli szpital będzie dysponował certyfikatem akredytacyjnym,  suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego będzie niższa o 10 proc. Certyfikat akredytacyjny ma obecnie 106 szpitali. W ustawie zapisano możliwość zawierania umów ubezpieczenia z udziałem własnym szpitala, nie wyższym niż 50 proc. sumy ubezpieczenia.
Projekt najpierw przygotowało Ministerstwo Zdrowia, ale ponieważ obowiązkowe konsultacje społeczne potrwałyby dłużej niż planowany termin wejścia ustawy w życie (przed 1 lipca br.), grupa posłów zdecydowała się wnieść identyczny projekt, który takich konsultacji nie wymaga. Przeciw takiemu obejściu przepisów protestowały związki zawodowe podczas posiedzenia Komisji Trójstronnej.

Na podstawie PAP/www.lex.pl oprac. Agata Janiszewska