Wybierz sekcję

Listopad 2010Grudzień 2010Styczeń 2011Luty 2011Marzec 2011Kwiecień 2011Maj 2011Czerwiec 2011Lipiec 2011Sierpień 2011Wrzesień 2011Październik 2011listopad 2011Grudzień 2011Styczeń 2012Luty 2012Marzec 2012kwiecień 2012Maj 2012Czerwiec 2012Lipiec 2012Sierpień 2012Wrzesień 2012Październik 2012Listopad 2012Grudzień 2012Styczeń 2013Luty 2013Marzec 2013KwiecieńMaj 2013Czerwiec 2013Lipiec 2013Sierpień 2013Wrzesień 2013Październik 2013Listopad 2013Grudzień 2013Styczeń 2014Luty 2014Marzec 2014Kwiecień 2014Czerwiec 2014Lipiec2014Sierpień 2014Grudzień 2014Styczeń 2015Luty 2015Marzec 2015Kwiecień 2015Czerwiec 2015listopad 2015Grudzień 2015Kwiecień 2016maj 2016Grudzień 2016Styczeń 2017Luty 2017kwiecień 2017Listopad 2017Grudzień 2017Wrzesień 2018Październik 2018Listopad 2018Grudzień 2018Styczeń 2019Luty 2019Marzec 2019Kwiecień 2019Maj 2019Lipiec 2019październik 2019Grudzień 2019Styczeń 2020Sierpień 2020

Chorzy psychicznie są gorzej traktowani

Z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński wynika także, że 12 proc. Polaków czuje się gorzej traktowanych z powodu swojego wieku, a co dziesiąty Polak odczuwa gorsze traktowanie ze względu na płeć.

Badania przeprowadzono na potrzeby projektu Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia, realizowanego przez biuro pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. Wzięło w nich udział 1715 osób w wieku 18-65 lat. 

Badania dowodzą, że 29 procent Polaków przynajmniej raz w życiu poczuło się gorzej potraktowanych ze względu na jakąś swoją cechę. 12 procent czuje się gorzej traktowanych z powodu swojego wieku. 49 procent uważa, że w Polsce istnieje problem gorszego traktowania ze względu na chorobę psychiczną oraz orientację psychoseksualną. Ponad 40 proc. osób dostrzega istnienie w Polsce problemu gorszego traktowania ze względu na niepełnosprawność oraz kolor skóry.

Uczestniczących w badaniu zapytano o to, jak zareagowaliby na wiadomość, że ktoś z grupy potencjalnie narażonej na gorsze traktowanie zostanie ich sąsiadem, partnerem bliskiej osoby albo dawcą krwi, którą mogliby otrzymać podczas transfuzji. Największa niechęć dotyczyła tu osób homoseksualnych i transseksualnych oraz osób cierpiących na choroby psychiczne. Najmniejsze dystanse społeczne odnotowano względem osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, niesłyszących oraz poruszających się na wózku.

Największą otwartością w stosunku do różnych grup mniejszościowych cechują się województwa lubuskie oraz warmińsko-mazurskie. Największą otwartość zanotowano, co ciekawe, wcale nie w dużych aglomeracjach (powyżej 200 tys. mieszkańców), lecz w małych miastach. Tam odsetek osób, które osobiście doświadczyły gorszego traktowania, jest najmniejszy. A u ludzi, którzy osobiście odczuli gorsze traktowanie, otwartość na grupy mniejszościowe spada.

Na podst. PAP oprac. AJ