Wybierz sekcję

Listopad 2010Grudzień 2010Styczeń 2011Luty 2011Marzec 2011Kwiecień 2011Maj 2011Czerwiec 2011Lipiec 2011Sierpień 2011Wrzesień 2011Październik 2011listopad 2011Grudzień 2011Styczeń 2012Luty 2012Marzec 2012kwiecień 2012Maj 2012Czerwiec 2012Lipiec 2012Sierpień 2012Wrzesień 2012Październik 2012Listopad 2012Grudzień 2012Styczeń 2013Luty 2013Marzec 2013KwiecieńMaj 2013Czerwiec 2013Lipiec 2013Sierpień 2013Wrzesień 2013Październik 2013Listopad 2013Grudzień 2013Styczeń 2014Luty 2014Marzec 2014Kwiecień 2014Czerwiec 2014Lipiec2014Sierpień 2014Grudzień 2014Styczeń 2015Luty 2015Marzec 2015Kwiecień 2015Czerwiec 2015listopad 2015Grudzień 2015Kwiecień 2016maj 2016Grudzień 2016Styczeń 2017Luty 2017kwiecień 2017Listopad 2017Grudzień 2017Wrzesień 2018Październik 2018Listopad 2018Grudzień 2018Styczeń 2019Luty 2019Marzec 2019Kwiecień 2019Maj 2019Lipiec 2019październik 2019Grudzień 2019Styczeń 2020Sierpień 2020

Przepisy o ubezwłasnowolnieniu do zmiany

W ciągu dwóch lat powinny zostać zmienione przepisy polskiego prawa dotyczące ubezwłasnowolnienia; ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych musi skłonić do przygotowania tych zmian - oceniono podczas czwartkowej debaty w kancelarii premiera.

Debatę z udziałem prawników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz polityków zorganizowała pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Obecnie w myśl Kodeksu cywilnego, ubezwłasnowolnienie może zostać orzeczone wobec osoby, która wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych np. pijaństwa lub narkomanii nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Przepisy przewidują dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia - całkowite i częściowe, gdy osoba ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ustanawia się dla niej kuratora.

- Zmiany przepisów dotyczących ubezwłasnowolnienia nie będą łatwe i muszą być dokonywane z rozwagą, ponieważ bardzo powszechne jest przekonanie, że obecny stan prawny służy dobru osób ubezwłasnowolnionych - mówiła Kozłowska-Rajewicz. Dodała, że według danych w Polsce jest obecnie 70 tys. osób ubezwłasnowolnionych, z czego w 90 proc. są to ubezwłasnowolnienia całkowite.

W tym tygodniu podczas debaty w Sejmie posłowie wszystkich klubów poparli projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Dokument m.in. definiuje pojęcie "osoby niepełnosprawnej" i podkreśla znaczenie, jakie mają dla niepełnosprawnych samodzielność i niezależność. Polska ratyfikuje go jednak z zastrzeżeniami - jedno będzie dotyczyło kwestii ubezwłasnowolnienia.

W zastrzeżeniu zaznaczono, że Polska interpretuje zapisy konwencji w sposób zezwalający na stosowanie ubezwłasnowolnienia w okolicznościach i sposób określony w prawie krajowym. Chodzi o sytuacje, gdy wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem.

W ocenie Anny Błaszczak z zespołu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego RPO zgłoszone zastrzeżenie nie zwolni naszego kraju z konieczności zmiany przepisów.

- Polska będzie zobowiązana do złożenia Komitetowi Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ raportu krajowego z realizacji konwencji dwa lata po jej ratyfikacji (...) składając raport państwo jest zobowiązane do wskazania powodów i zasadności podtrzymywania wniesionych zastrzeżeń, nie da się tej kwestii ominąć - zaznaczyła.

Na wady obecnych uregulowań Kodeksu cywilnego dotyczących ubezwłasnowolnienia wskazywał prof. Bogudar Kordasiewicz z Instytutu Nauk Prawnych PAN.

- Jedną z wad jest brak elastyczności polegający na tym, że nie ma żadnej możliwości dostosowywania stosowanych rozwiązań do potrzeb konkretnej osoby - zaznaczył. Dodał, że kolejną niedoskonałością dotychczasowych rozwiązań jest nieokreśloność czasu ubezwłasnowolnienia.

Źródło: Rynek Zdrowia/PAP