Centrum Wolontariatu
Centrum Wolontariatu Fundacji Promyk Słońca to wyjątkowe miejsce, w którym spotykają się rodziny dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz osoby, które chcą i mogą poświęcić swój czas dzieciom o specjalnych potrzebach. Nasi wolontariusze uczestniczą w specjalistycznych warsztatach i są dobrze przygotowani do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.Centrum Wolontariatu Fundacji „Promyk Słońca”…
… to przestrzeń, gdzie chcemy wspierać dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziców i opiekunów. Jest to przede wszystkim miejsce, które istnieje dzięki naszym wolontariuszom – bez nich wolontariatu po prostu nie ma.  

To właśnie dzięki nim Centrum prężnie się rozwija już od 2012 roku. Inicjatywa wolontarystyczna w „Promyku Słońca” powstała w ramach  projektu „Promyk Słońca na co dzień”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Idea Centrum zrodziła się z długofalowych kontaktów z dziećmi z niepełnosprawnością oraz ich rodzinami w  placówkach edukacyjnych należących do Fundacji, w poradni oraz podczas projektów i kampanii organizowanych przez „Promyk Słońca”.

Jakie formy Wolontariatu?

Oferujemy wolontariat:

  • rodzinny – wolontariusze odwiedzają dziecko z niepełnosprawnością w domu, mają możliwość, po konsultacji z rodzicem, zastosowania w praktyce teorii poznanych w czasie studiów (np. elementów logopedii, pedagogiki, terapii zajęciowej itp.), Odwiedziny mogą również polegać na zabawie, pójściu na spacer, czytaniu książek, pomocy w odrabianiu lekcji, wyjściu do lekarza z dzieckiem i rodzicami  itd.
  • przedszkolny/szkolny – wolontariusz asystuje podczas zajęć w przedszkolu/szkole „Promyk Słońca”. Po uzgodnieniu z nauczycielami może prowadzić własne zajęcia, zabawy, itp. Może grasz na jakimś instrumencie lub masz interesujące hobby? Dzieci uwielbiają poznawać nowe rzeczy. Energia i inicjatywa zawsze są w cenie!
  • okazjonalny – wolontariusze biorą udział w akcjach organizowanych przez „Promyk Słońca” (Mikołajki, Jasełka, wycieczki, grupy wsparcia itd.)
  • zajęcia grupowe – wolontariat ze specjalistami (psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pedagog) na zajęciach grupowych z dziećmi.
  • mamy również Wolontariat Juniora (niepełnoletni wolontariusze), a obecnie pracujemy nad wprowadzeniem Wolontariatu Seniora – bo dzieci i seniorzy potrafią stworzyć bardzo dobrą drużynę!


Formularz dla kandydata na wolontariusza

Drodzy Rodzice!

Czy marzycie o chwili na załatwienie najpotrzebniejszych spraw – urząd, zakupy, obiad, wizyta lekarska? Czy przydałoby się Wam dodatkowe wsparcie psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne bądź fizjoterapeutyczne dla Waszego dziecka?

Centrum Wolontariatu „Promyk Słońca” oferuje Wam sposób na zdobycie tych dodatkowych minut i pomoc dla Waszych pociech. Jedną z form „Promykowego” wolontariatu jest wolontariat rodzinny, gdzie wolontariusz odwiedza dziecko w domu. Wolontariusz rodzinny może np. towarzyszyć rodzicom dzieci z niepełnosprawnością w wyjściach do lekarza lub na rehabilitację, odrobić lekcje, pobawić się, wyjść na spacer lub pomóc w czynnościach pielęgnacyjnych. Wielu spośród naszych wolontariuszy to studenci lub absolwenci medycyny, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, fizjoterapii lub pokrewnych kierunków. Są więc młodymi ekspertami w swojej dziedzinie, chętnymi do wykorzystania wiedzy w praktyce. Chcą również po prostu spędzić trochę czasu z Waszym dzieckiem, pobawić się z nim, poznać je, nawiązać ciepły kontakt. Niejednokrotnie wolontariusz staje się niczym starsza siostra/brat czy przyjaciel dla Waszego dziecka.


Bardzo zachęcamy rodziców i wolontariuszy do otwartej komunikacji na temat dzieci, ich osobowości, zainteresowań, trudności, nietypowych zachowań, itd. Wspólnie ustalcie plan wizyt, rozmawiajcie o przebytych terapiach, zmianach, które nastąpiły w czasie, postępach, itd. Wolontariusz może zaproponować rodzicom elementy wiedzy specjalistycznej do zastosowania podczas wizyt. Rodzice mogą powiedzieć wolontariuszom, jakie ćwiczenia utrwalały efekty poprzednio prowadzonych terapii.


Wolontariat rodzinny to bardzo wyjątkowy wolontariat, w którym rodzice i wolontariusze odgrywają równie ważną rolę i ściśle ze sobą współpracują. Rodzic posiada bezcenną wiedzę o historii niepełnosprawności i bliski kontakt, bo przecież codziennie przebywa z dzieckiem, natomiast wolontariusz ofiaruje swoją fachową wiedzę i czas, który spędza z dzieckiem w domowym zaciszu.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w wolontariacie domowym? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla rodzica i przesłać go elektronicznie lub przynieść osobiście do Fundacji (dane kontaktowe poniżej). Chętnych prosimy również o zapoznanie się i podpisanie Regulaminu Centrum Wolontariatu.

Formularz zgłoszeniowy dla rodziców/opiekunów
Regulamin korzystania z usług Centrum Wolontariatu

Koordynator Centrum Wolontariatu:
Paulina Kühn
Fundacja „Promyk Słońca"
ul. Swobodna 8a,
50-088 Wrocław
V piętro, Pokój 502
tel.: 665 414 669
e-mail: centrum.wolontariatu@promykslonca.pl