Jak dzieci uczą się mówić

(…) Bocian chodził na długich czerwonych nogach i paplał po egipsku; nauczył się bowiem tego języka od matki (H.Ch. Andersen, Brzydkie kaczątko).

Dziecko uczy się, słuchając mówienia innych osób. Teoretycznie każde niemowlę może przyswoić z jednakową łatwością każdy z istniejących na świecie języków. Dokonuje tego bez względu na wysiłki otoczenia. Wielokrotnie powtarzane frazy utrwalają się i zostają zapisane w mózgu.

Książka pokazuje, w jaki sposób należy rozmawiać, słuchać, motywować do mówienia i myślenia, które jest nieodłącznie związane z językiem. Ma służyć jako inspiracja dla rodziców i opiekunów w kreowaniu własnych pomysłów adekwatnych do poziomu rozwoju konkretnego dziecka.

Oto wybrany fragment:

Wiek : 7.-12 miesiąc życia. Rozwój mowy: okres melodii

Co można robić: Powtarzać dźwięki wydawane przez dziecko. Nie lekceważyć pierwszych, jeszcze bardzo niewprawnych, prób nawiązania przez niemowlę kontaktu za pomocą dźwięków. Im częściej je będzie słyszało i samo wydawało, tym bogatsze będzie jego słownictwo, gdy w końcu zacznie mówić! Naśladować dźwięki dziecka i nadawać im znaczenie.

Autor: Katarzyna Bieńkowska, wyd. PZWL 2012, 111 s.