Gen babci wpływa na wagę urodzeniową wnuka

Odziedziczony po babci wariant RS1 genu PHLDA2 może zwiększyć wagę urodzeniową dziecka aż o 155 gramów - informuje "American Journal of Human Genetics".

PHLDA2 w większości przypadków hamuje wzrost i zmniejsza wagę urodzeniową, przy czym tylko pochodząca od matki kopia PHLDA2 jest aktywna - kopia ojca jest "wyciszana".

Jednak brytyjscy naukowcy znaleźli taki wariant genu, który odziedziczony po matce zwiększa wagę urodzeniową średnio o 93 gramy, zaś odziedziczony po babce ze strony matki - do 155 gramów.

Zespół prof. Gudrun Moore z University College w Londynie zbadał niemal 9500 próbek, pobranych od matek i ich dzieci. Próbki zebrano podczas trzech oddzielnych badań. Okazało się, że wariant genu zwany RS1 zmienia sposób jego funkcjonowania, co prowadzi do wyższej wagi urodzeniowej. Wariant RS1 występował u 13 proc. badanych, podczas gdy typowy RS2 - u 87 proc.

Zdaniem prof. Moore częściej występujący (i spotykany wyłącznie u ludzi) wariant RS2 powstał w toku ewolucji, aby dzieci rodziły się mniejsze, co zwiększało szanse przeżycia porodu przez ich matki.

oprac. DA
PAP - Nauka w Polsce