Ostra białaczka limfoblastyczna jest już w 90 proc. wyleczalna

Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci jest już niemal całkowicie wyleczalna. W USA w latach 1900-2005 skuteczność jej leczenia zwiększyła się z 84 proc. do 90 proc. – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez „Journal of Clinical Oncology”. Jeszcze 50 lat temu ta choroba była nieuleczalna.
90 proc. skuteczność leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej dotyczy tzw. pięcioletnich przeżyć u dzieci powyżej 1. roku życia. Przyjmuje się, że powyżej tego okresu rzadko dochodzi do zgonu chorego.

Prof. Stephen Hunger, dyr. Center for Cancer and Blood Disorders at Children's Hospital Colorado, twierdzi, że takie efekty uzyskano dzięki optymalnemu dobieraniu już istniejących leków oraz lepszemu ich dawkowaniu. Główną metodą jej leczenia jest bowiem chemioterapia.

Wskazują na to badania 21 tys. dzieci i nastolatków w wieku do 22. roku życia i świadczą również o tym, że w USA leczenie jest zarówno skuteczne, jak i powszechnie dostępne.

- Teraz głównym celem jest uzyskanie 100 proc,. skuteczność terapii tej choroby – podkreśla prof. Hunger.

Ostra białaczka limfoblastyczna jest najczęściej występującą u dzieci chorobą nowotworową, powodowaną wytwarzaniem nieprawidłowych białych ciałek krwi. Dochodzi wtedy do rozrostu tkanki limfatycznej, naciekania jej w różnych okolicach ciała i powiększenia węzłów chłonnych.

Liczba leukocytów, białych ciałek krwi, może być prawidłowa, a mimo to mogą występować objawy niedokrwistości i osłabienia. Obniżenie liczby płytek krwi doprowadza do skazy krwotocznej, objawiającej się wybroczynami i skłonnościami do powstawania sińców. Często towarzyszą temu bóle brzucha, stawów oraz gorączka.

Nie ustalono jeszcze jakie są przyczyny ostrej białaczki limfoblastycznej. Wiadomo tylko, że może do niej doprowadzić stosowanie chemioterapii lub radioterapii wykorzystywanych w leczeniu innych chorób nowotworowych. Wtedy jest to tzw. choroba wtórna.

Termin „leukemia” (białaczka) pochodzi z języka greckiego (jest złożeniem słów „leukos”, czyli biały oraz „haima” - krew) i oznacza „białą krew”, która odnosi się do koloru krwi u chorych z dużą zawartością leukocytów.

oprac. DA
PAP - Nauka w Polsce