Szkoła Podstawowa im. Władysława Rejmonta w Warcie Bolesławieckiej

Praca w projekcie  „Uczeń niepełnosprawny-budowanie systemu pomocy i wsparcia” zainspirowała i zachęciła nauczycieli do wprowadzania tematyki niepełnosprawności do szkolnych programów dydaktycznych i wychowawczych. 
Realizacja projektu przyniosła wymierne korzyści dla uczniów objętych wsparciem:
- rozwój umiejętności w zakresie wypowiadania się na temat własnych uczuć,
- rozwój pamięci słuchowej,
- zdobycie umiejętności rozpoznania swoich mocnych i słabych stron,
- wzrost chęci do podejmowania się nowych zadań,
- rozwój umiejętności twórczych,
- usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- nabycie większej samodzielności w wykonywaniu zadań,
- rozwój sprawności funkcji percepcyjno-motorycznych,
- wzmocnienie wiary we własne możliwości,
- poprawa cichego czytania i głośnego ze zrozumieniem,
- większa sprawność ortograficzna,
- większa motywacja do pracy, kończenie zaczętej pracy,
- chęć podejmowania nowych zadań,
- poprawa estetyki zapisu, dbałość o wygląd prac i zeszytu,
- poprawa koncentracji na zajęciach.

Poza działaniami projektowymi szkoła:
  • Przeprowadziła imprezę integracyjną pod hasłem ”Jesteśmy różni ale równi". Dzieci rywalizowały w konkurencjach sportowych zarówno indywidualnie jak i w grupach, jednak główny nacisk położono na współpracę. Szczególnie istotne było ukończenie zadania co było możliwe tylko przy zaangażowaniu wszystkich uczestników w poszczególnych zespołach. Po wysiłku fizycznym dzieci odpoczęły przy ognisku i pieczonych kiełbaskach wśród nauczycieli, rodziców i przyjaciół.
  • Zorganizowała "Tydzień dobrych uczynków". Istotą przedsięwzięcia było czynienie dobra dla drugiego człowieka. Każde dziecko, które doświadczyło dobrego uczynku wobec innego człowieka- koleżanki, kolegi, członka rodziny, nauczyciela , sąsiada - czy całkiem obcej mu osoby, miało możliwość opisania tego i wrzucenia do skrzynki, która znajdowała się na korytarzu szkolnym.  Akcja miała na celu przekonanie, że można być szczęśliwym, robiąc coś dobrego dla innych. Była to świetna zabawa o charakterze wychowawczym.

W szkole wszelkie imprezy, uroczystości, wycieczki i zielone szkoły odbywają się z udziałem wszystkich uczniów. Dzieciom niepełnosprawnym zapewniana jest wówczas potrzebna opieka.