Trwają zapisy do V edycji "Świetlika"

Do końca stycznia uczniowie szkół podstawowych mogą zapisywać się do udziału w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik". Konkurs organizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci odbędzie się 20 marca.
"Świetlik" to ogólnopolski konkurs, w którym mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas 1-6 szkół podstawowych. Będzie on przeprowadzony w sześciu grupach wiekowych, właściwych dla danej klasy. Uczniowie przygotowujący się do konkursu przeprowadzą w klasach proste eksperymenty, z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Dokładne opisy doświadczeń dla obecnej edycji zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.swietlik.edu.pl do końca stycznia.

Sam konkurs składa się z jednego etapu - pisemnego testu jednokrotnego wyboru, który odbędzie się w każdej zgłoszonej szkole 20 marca 2012 r. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany zostanie inny zestaw eksperymentów i inny test. Zadania testowe będą zawierały treści dotyczące eksperymentów z zalecanego do wcześniejszego wykonania zestawu (10-30 proc. ogólnej liczby zadań) oraz inne treści ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia).

Uczestników konkursu zgłasza szkoła (nie ma ograniczeń liczby uczniów startujących z jednej szkoły). W przypadku indywidualnego toku nauczania ucznia zgłasza nauczyciel lub rodzic (opiekun prawny). Opłata za udział w konkursie wynosi 6 zł od każdego uczestnika.

Uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Natomiast szkoły reprezentowane najliczniej, będą mogły przeprowadzić warsztaty z nauk przyrodniczych w siedzibie szkoły. Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie mogą ubiegać się o uczestnictwo w podobnych warsztatach na terenie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aby zgłosić uczniów do V Edycji konkursu należy zarejestrować się na stronie: http://swietlik.edu.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

oprac. DA
PAP - Nauka w Polsce