Roboty pomagają w leczeniu autyzmu

Roboty mogą pomóc w rehabilitacji dzieci z autyzmem. Badanie przeprowadzone przez uczonych z uniwersytetu Minho potwierdziło, że niecodzienna terapia przy pomocy urządzeń ułatwia małym pacjentom komunikację z otoczeniem oraz podnosi ich poziom kreatywności.

Portugalscy uczeni rozwijają metodę leczenia autyzmu przy pomocy robotów i urządzeń automatycznych. Nowoczesne technologie wprowadzane są do codziennych zajęć autystycznych dzieci w wieku szkolnym. Towarzyszą im podczas wykonywania prostych zajęć, takich jak np. przesuwanie przedmiotów, czy wprawianie w ruch urządzeń.

Niekonwencjonalne leczenie prowadzone na portugalskim uniwersytecie Minho nazywa się "Projekt Robotyka-Autyzm". W trakcie terapii wykorzystuje się urządzenia, aby podnieść poziom komunikacji oraz interakcji u małych pacjentów w różnorodnych, zaplanowanych wcześniej przez uczonych, sytuacjach.

"Pierwsza seria testów dowiodła, że autystyczne dzieci biorące udział w terapii z robotami chętniej integrują się z innymi uczestnikami leczenia oraz przejawiają wyższy stopień komunikacji oraz kreatywności. W dalszym ciągu będziemy rozwijać naszą metodę leczenia na pacjentach w wieku szkolnym, szczególnie u tych o stosunkowo niskim stopniu zaawansowania choroby" - poinformowała Filomena Soares z zespołu naukowego.

Według portugalskiej badaczki, wykorzystanie robotów pozwoliło małym uczniom zwiększyć komunikację podczas zadań wykonywanych wspólnie z kolegami. "W trakcie zabawy z maszynami, której towarzyszyli rodzice, autystyczne dzieci przejawiały też większą chęć interakcji ze swoimi najbliższymi" - powiedziała Filomena Soares.

Badanie zastosowania nowatorskiej terapii jest prowadzone przez naukowców z uniwersytetu Minho we współpracy z Portugalskim Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Chorych Psychicznie (APPACDM) oraz portugalskim ministerstwem oświaty.

Autyzm dziecięcy to całościowe zaburzenie rozwoju, charakteryzujące się problemami z komunikacją uczuć, utrudnionymi związkami społecznymi, a także kłopotami z integracją wrażeń zmysłowych dziecka.

oprac. DA
PAP - Nauka w Polsce, Marcin Zatyka