Szkoła Podstawowa w Zbylutowie

Projekt „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej”  realizowany był w oparciu o autorski program Pani Marty Kobzy i Ewy Mikłuch- Szewczyk ,, Ruch radosne uczenie się”. Obejmował on uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów z deficytami uwagi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami rozwoju emocjonalnego oraz uczniów z zaburzeniami sfery motywacyjnej.

W efekcie projektu:

 • Szkoła stała się otwarta dla uczniów również w soboty.
 • Uczniowie współpracowali w grupie zróżnicowanej wiekowo.
 • Projekt umożliwił nauczycielom indywidualne podejście do każdego potrzebującego wsparcia ucznia, jeszcze dogłębniejsze poznanie go i zrozumienie jego potrzeb.
 • Uczniowie nauczyli się nazywać swoje emocje, zaczęli je sobie uświadamiać, a nawet o nich mówić - nie tylko podczas zajęć w ramach projektu, ale również w czasie normalnych zajęć  lekcyjnych.
 • Uczniowie nauczyli się także słychać innych i ich potrzeb.
 • Uczniowie nauczyli się dostrzegać, nazywać i mówić o pozytywnych cechach swoich kolegów i koleżanek.
 • Uczniowie zrozumieli, że są wartościowi i wiele potrafią.
 • Uczniowie zrozumieli, że każdy z nich posiada swoje mocne strony, często sami czuli się zaskoczeni faktem, że coś tak świetnie im się udało
 • Uczniowie stali się bardziej samokrytyczni, po zajęciach potrafili powiedzieć, co danego dnia wyszło im świetnie, co im się podobało lub nie podobało w zachowaniu i działaniu swoim oraz swoich kolegów.
 • Działania z zakresu m.in. choreoterapii pozwoliły każdemu uczniowi pełnić funkcję lidera, zaistnieć na forum grupy - gdzie wszyscy inni go naśladowali – uczniowie zrozumieli, że mogą być dla kogoś autorytetem
 • Uczniowie z przyjemnością wykonywali ćwiczenia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, rozumieli potrzebę i celowość wykonywania tych ćwiczeń.
 • Dzięki ćwiczeniom stymulującym twórcze myślenie, uczniowie przełamali swój lęk związany z wypowiadaniem się na forum, co dało się zauważyć również na zajęciach lekcyjnych poza projektem.
 • Uczniowie stali się bardziej kreatywni.

Inne działania podejmowane przez szkołę:

 • W szkole od 2008 r. realizowana jest innowacja pedagogiczna Dni Aktywności;   
 • "Niepełnosprawni wśród nas" – projekt realizowany we współpracy z Caritas Legnica. W ramach projektu nawiązano współpracę z instytucjami wspomagającymi osoby niepełnosprawne, zorganizowano wspólne zajęcia uczniów i uczestników warsztatów terapii zajęciowej, przygotowano wystawę prac plastycznych osób niepełnosprawnych, przeprowadzono warsztaty podczas, których przedstawiono różne formy porozumiewania się osób niepełnosprawnych : język migowy, pismo Braille’a, pismo obrazkowe;
 • Uczniowie biorący udział w zajęciach „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej”  wspólnie z pozostałymi uczniami naszej szkoły i uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej we Lwówku Śląskim  uczestniczyli w zajęciach arteterapii i Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Przygotowano koncert z udziałem zespołu integracyjnego "Pentatonika".